Artikelen

Vanaf halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw tot in de jaren negentig maakte ik deel uit van de redacties van Lover en Lust & Gratie. Artikelen uit deze feministische publicaties heb ik deels gedigitaliseerd en ook artikelen en lezingen die elders zijn gepubliceerd en/of publicaties van recenter datum zijn hier te lezen. (in bewerking)

Alle artikelen
Autobiografie
Erotiek en seksualiteit
Feminisme
Gender en sekse
Jodendom
Kunst
Lesbo-geschiedenis
Literatuur
Muziek
Personen
Artikel

De Ontroostbare Engel: Annemarie Schwarzenbach (1991)

Wat verbindt twee schrijvers, Annemarie Schwarzenbach (1908-1942) uit Zwitserland en Carson McCullers (1917-1967) uit de USA? Schwarzenbach schrijft een boek Le Miracle D’Arbre, en McCullers een beroemd verhaal: A Tree – A Rock – A Cloud. (1942), een uitzonderlijk verhaal over de liefde. Bijna tegelijkertijd houden beide schrijvers zich bezig met hetzelfde thema. Dit artikel beschrijft het tragische leven van Annemarie Schwarzenbach en wie zij was als inspiratiebron voor McCullers verhaal. Lees vooral ook het verhaal: Een Boom – Een Rots – Een Wolk, dat onderaan mijn artikel staat.

PDF
Artikel

Zandkorrels in het badpak van het feminisme (1990)

In de serie Opzij-lezingen hield ik in 1990 een lezing over de verhouding tussen homo- en heteroseksuele vrouwen in de vorm van een open brief  aan de heteroseksuele vrouwen van Nederland. ‘Is een hetero-feministe eigenlijk niet zoiets als een gespikkelde zebra?’

PDF
Artikel

Lust, Leed, Last en Liefde (1987)

In de jaren ’80 van de vorige eeuw brak er in het feminisme een discussie los over de al of niet acceptatie van SM binnen de beweging. Dat bracht de gemoederen aardig in beweging. Naar aanleiding daarvan schreef ik dit artikel over seksualiteit, het kwaad en de vrouwenbeweging in Opzij in januari 1987.

 

PDF
Artikel

Radicalinski en burgertrut (2001)

In 1994 werd bij uitgeverij Vita in Amsterdam het boek Ik ben een gouden munt van Gloria Wekker uitgegeven en in 1999 bij CUP in New York Female Desires: Transgender Practices across Cultures (redactie Evelyn Blackwood en Saskia Wieringa). In beide boeken is een schat aan gegevens te vinden over erotiek en seksualiteit tussen vrouwen in niet- westerse culturen.

PDF
Artikel

Het Oprah Winfreygevoel en de zwijgende schoonheid van de garçonne (1992).

Pleidooi voor een cultuur die onaf, onvolmaakt, ontroerend, stil en raadselachtig en vol geheimen mag zijn en een subcultuur waarin de woorden hun kracht en lading behouden tegen de stroom in.

PDF
Artikel

The Story of the Seven Gates: Visible Bodies, Invisible Bodies and Lost Souls (1996)

Text of the introductory lecture for the Amsterdam Summer University, ‘The Body in Judaïsm’ (1996), organised by the Jewish Historical Museum, Amsterdam. In this article I take the reader on an imaginary walk through the city of Amsterdam. It is not a new thought to consider the city and its inhabitants as a kind of body. Therefore, a stroll through the city might teach us something about the subject of the conference: the body in Judaism in particular, and the body in Western culture in general.

PDF
Artikel

Een verdwaalde ziel: Alexandra David-Neel (1984)

Alexandra David (1868-1969) dankt haar grote bekendheid vooral aan het feit dat zij een van de eersten was die, na een barre voettocht door Tibet, de geheime stad Lhasa binnendrong. (Tibet was in die tijd verboden terrein voor vreemdelingen.) Haar verlangen naar andere landen, culturen, religies maakte Alexandra David-Neel tot een reiziger met een intrigerende biografie.

PDF
Artikel

Renate Dorrestein in Wonderland: De vergruizing van het perpetuum mobile (1989)

Dit essay over het werk van Renate Dorrestein is gebaseerd op haar eerste zeven boeken en andere publicaties tot 1989.

PDF
Webdesign & development: www.silicium.nl