Gedichten

In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam ik deel aan een poëzieworkshop van Elly de Waard bij Stichting Amazone, een Vrouwencultuurcentrum op de Singel in Amsterdam. Hieruit vormde zich wat later de dichteressengroep de Nieuwe Wilden. Het eerste optreden van de groep was tijdens het poëziefestival De Dichteressen in De Brakke Grond (april 1986). Het laatste optreden vindt plaats op zaterdag 30 september 1989. Samen met de Maximalen verzorgen de Nieuwe Wilden in het Utrechtse Vredenburg een gedenkwaardig optreden, aangekondigd als 'een wedstrijd om het landskampioenschap der Muzen'. (zie bij Boeken voor meer informatie). De Nieuwe Wilden hebben niet lang bestaan maar ik ben met tussenpozen wel blijven dichten. (in bewerking)
Gedichten

Kristalveren (2024)

Lees verder

Droef (2023)

Het kan zo droeven in de avond/  als de gelieven op stok/ en de nachtdieren buiten/  door de stille straten sluipen/
Lees verder

Uitnodiging (2004)

Jij, met je door koningsspinnen geweven zwarte haar/ Jij, met je hoge witte voorhoofd als edele zijde/ 
Lees verder

De dwaze liefde van een matroos op drift (1989)

De dag dat ik als matroos ontwaakte/  en wilde aanmonsteren op een schip/ en dat terwijl ik wist dat tussen wal en schip de afgrond gaapte./
Lees verder

Dutch Footbinding (1986)

Kijk het gebruikersvriendelijke meisje/ Op perron zeven/ Het is op slag van tien/ En treinen trekken door de nacht/
Lees verder

In de paskamer van V&D (1986)

Terwijl ik mij geroutineerd/ Een BH omgord, cup C/ Maar nee, te klein/ Toch maar weer 80 D/
Lees verder

O, de jonge meisjes (1985)

O, de jonge meisjes/ zonder ballast van jongste geschiedenis/ zachtvellige wezens/ met open blik/
Lees verder

De tuinen van de nacht (2021)

In de tuinen van de nacht bloeien/ en geuren dagvreemde planten en/ bloemen met exotische namen:/ pauwoogje, blauwkers, avonddauwroos
Lees verder

Students gathering in the fucking night (1999)

They are like a gathering of/ birds gaggling and giggling/ Telling each other fucking stories
Lees verder

Nu jij bent vertrokken (2004)

De stad ligt als een doffe parel in zijn schelp/ nu jij bent vertrokken en onder besneeuwde toppen/ je lichtvoetige dansen schenkt aan zwaarwichtige zoekers
Lees verder

L’ Abbaye du Val des Choues (2020)

De jachtzaal ademt geschiedenis/ Triomf is een behaarde poot/ de grijnzende kop van een everzwijn/ met uitstekende slagtanden
Lees verder

Hemelruiter (2001)

Je bent een hemelruiter/ Nooit raken je voeten de aarde/ Maar het dier tussen je dijen/ Geef je de sporen
Lees verder

Het waait (2022)

Het waait met woedende/ onregelmatige stoten/ Het rekt en trekt en scheurt wakken/ van blauw in een grijze wolkenzee/
Lees verder
Webdesign & development: www.silicium.nl