Artikelen

Vanaf halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw tot in de jaren negentig maakte ik deel uit van de redacties van Lover en Lust & Gratie. Artikelen uit deze feministische publicaties heb ik deels gedigitaliseerd en ook artikelen en lezingen die elders zijn gepubliceerd en/of publicaties van recenter datum zijn hier te lezen. (in bewerking)

Alle artikelen
Autobiografie
Erotiek en seksualiteit
Feminisme
Gender en sekse
Jodendom
Kunst
Lesbo-geschiedenis
Literatuur
Muziek
Personen
Artikel

Renate Dorrestein in Wonderland: De vergruizing van het perpetuum mobile (1989)

Dit essay over het werk van Renate Dorrestein is gebaseerd op haar eerste zeven boeken en andere publicaties tot 1989.

PDF
Artikel

Een verdwaalde ziel: Alexandra David-Neel (1984)

Alexandra David (1868-1969) dankt haar grote bekendheid vooral aan het feit dat zij een van de eersten was die, na een barre voettocht door Tibet, de geheime stad Lhasa binnendrong. (Tibet was in die tijd verboden terrein voor vreemdelingen.) Haar verlangen naar andere landen, culturen, religies maakte Alexandra David-Neel tot een reiziger met een intrigerende biografie.

PDF
Webdesign & development: www.silicium.nl