Artikelen

Vanaf halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw tot in de jaren negentig maakte ik deel uit van de redacties van Lover en Lust & Gratie. Artikelen uit deze feministische publicaties heb ik deels gedigitaliseerd en ook artikelen en lezingen die elders zijn gepubliceerd en/of publicaties van recenter datum zijn hier te lezen. (in bewerking)

Alle artikelen
Autobiografie
Erotiek en seksualiteit
Feminisme
Gender en sekse
Jodendom
Kunst
Lesbo-geschiedenis
Literatuur
Muziek
Personen
Artikel

Radicalinski en burgertrut (2001)

In 1994 werd bij uitgeverij Vita in Amsterdam het boek Ik ben een gouden munt van Gloria Wekker uitgegeven en in 1999 bij CUP in New York Female Desires: Transgender Practices across Cultures (redactie Evelyn Blackwood en Saskia Wieringa). In beide boeken is een schat aan gegevens te vinden over erotiek en seksualiteit tussen vrouwen in niet- westerse culturen.

PDF
Artikel

Lust, Leed, Last en Liefde (1987)

In de jaren ’80 van de vorige eeuw brak er in het feminisme een discussie los over de al of niet acceptatie van SM binnen de beweging. Dat bracht de gemoederen aardig in beweging. Naar aanleiding daarvan schreef ik dit artikel over seksualiteit, het kwaad en de vrouwenbeweging in Opzij in januari 1987.

 

PDF
Artikel

Zandkorrels in het badpak van het feminisme (1990)

In de serie Opzij-lezingen hield ik in 1990 een lezing over de verhouding tussen homo- en heteroseksuele vrouwen in de vorm van een open brief  aan de heteroseksuele vrouwen van Nederland. ‘Is een hetero-feministe eigenlijk niet zoiets als een gespikkelde zebra?’

PDF
Webdesign & development: www.silicium.nl