Artikelen

Vanaf halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw tot in de jaren negentig maakte ik deel uit van de redacties van Lover en Lust & Gratie. Artikelen uit deze feministische publicaties heb ik deels gedigitaliseerd en ook artikelen en lezingen die elders zijn gepubliceerd en/of publicaties van recenter datum zijn hier te lezen. (in bewerking)

Alle artikelen
Autobiografie
Erotiek en seksualiteit
Feminisme
Gender en sekse
Jodendom
Kunst
Lesbo-geschiedenis
Literatuur
Muziek
Personen
Artikel

Zandkorrels in het badpak van het feminisme (1990)

In de serie Opzij-lezingen hield ik in 1990 een lezing over de verhouding tussen homo- en heteroseksuele vrouwen in de vorm van een open brief  aan de heteroseksuele vrouwen van Nederland. ‘Is een hetero-feministe eigenlijk niet zoiets als een gespikkelde zebra?’

PDF
Webdesign & development: www.silicium.nl