Artikelen

Vanaf halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw tot in de jaren negentig maakte ik deel uit van de redacties van Lover en Lust & Gratie. Artikelen uit deze feministische publicaties heb ik deels gedigitaliseerd en ook artikelen en lezingen die elders zijn gepubliceerd en/of publicaties van recenter datum zijn hier te lezen. (in bewerking)

Alle artikelen
Autobiografie
Erotiek en seksualiteit
Feminisme
Gender en sekse
Jodendom
Kunst
Lesbo-geschiedenis
Literatuur
Muziek
Personen
Artikel

The Story of the Seven Gates: Visible Bodies, Invisible Bodies and Lost Souls (1996)

Text of the introductory lecture for the Amsterdam Summer University, ‘The Body in Judaïsm’ (1996), organised by the Jewish Historical Museum, Amsterdam. In this article I take the reader on an imaginary walk through the city of Amsterdam. It is not a new thought to consider the city and its inhabitants as a kind of body. Therefore, a stroll through the city might teach us something about the subject of the conference: the body in Judaism in particular, and the body in Western culture in general.

PDF
Webdesign & development: www.silicium.nl