Vrouwelijk leiderschap – echt iets voor vrouwen

Tags:Karen Jironet,

Eerder gepubliceerd op 1-5-2011 op de blogsite van Aletta door Ineke van Mourik (bibliothecaris).

De schade die het mannelijk leiderschap met zijn hebzucht, machtswellust en onvoorstelbaar egocentrisme de wereld en de mensheid toebrengt, is de laatste jaren genadeloos aan het licht gekomen, maar blijkbaar moet het nog erger worden wil het eindelijk doordringen in ons bewustzijn.

 

Spook van de hebzucht

De ene crisis is nog niet bezworen of de andere dient zich al weer aan. Er wordt weer rijkelijk gestrooid met bonussen die het salaris vele malen overstijgen. Je vraagt je af of de mensheid wel in staat is om iets te leren van rampen als je de kranten leest. Er waart een spook door de westerse wereld en dat is het spook van de hebzucht aan de ene kant en aan de andere kant het cynisme, de angst en de gelatenheid van de mensen die het zien maar niet weten hoe ze zich hiertegen teweer moeten stellen. Maar er is hoop want er zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande die zich parallel ontwikkelen aan de oude, dominante, mannelijke wereld.

 

Karin Jironet

Afgelopen woensdag 27 april was Karin Jironet, schrijfster van het boek: De essentie van het vrouwelijk leiderschap: omgaan met de spanning tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale rollen, op bezoek bij Aletta om te praten over vrouwelijk leiderschap. Karin Jironet is werkzaam bij De Baak VNO-NCW op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Een vrouw van de praktijk met een achtergrond van Jungiaanse psychologie en vergelijkende godsdienstwetenschap.
Jironet stelt zich de vraag waarom het zo somber is gesteld met het vrouwelijk leiderschap in een verder zo liberaal land als Nederland.
Jaren werkte de schrijfster als coach op individueel en groepsniveau met vrouwen die een leidinggevende rol vervullen en zij ontdekte dat er eerst gewerkt moet worden aan de innerlijke spanning die vrouwen ervaren tussen de verwachtingen van buitenaf en je innerlijke leven, om tot goed leiderschap te komen. ‘Vanuit dit gezichtspunt is de stelregel ‘Ken jezelf’ belangrijker dan het streven naar gelijkheid met mannen’, concludeert de schrijfster. Maar hoe leer je om te gaan met de uitdagingen en tegenstellingen die je op je pad zult tegenkomen? Hoe pak je dat aan?

 

Dante
Wat heeft een 13e eeuwse schrijver ons te vertellen? Jironet doet iets gewaagds. Zij neemt Dante’s tweede deel van de Goddelijke Komedie, De Louteringsberg, als leidraad voor haar coachingspraktijk. In De Louteringsberg reist Dante met zijn begeleider Vergilius langs de zeven zonden. Tijdens de reis wordt het menselijk hart aan een onderzoek onderworpen en is transformatie van de zonden, de loutering mogelijk. Ik ben licht allergisch voor christelijke symboliek en opvattingen over zonden, maar Jironet gebruikt de beeldrijke symboliek van Dante’s middeleeuwse scholingsweg op een moderne psychologische wijze. Het is een aardse weg van psychospirituele ontwikkeling zonder het aardse te verliezen. Integendeel, het is een verruiming van je bewustzijn om te reflecteren over: Trots en Bescheidenheid/Afgunst en Gulheid/Woede en Zachtmoedigheid/Traagheid en IJver/Hebzucht en Vrijgevigheid/Gulzigheid en Gematigheid/Lust en Kuisheid.
De hoofdstukken met deze titels lezen als een trein. Maar elk hoofdstuk is ook een station waar je een tijdje kunt blijven voordat je overstapt op de volgende trein.

 

Nieuw leiderschap

Laten we maar eens een tijd het glazen plafond het glazen plafond laten. Je kunt met een moker tegen het glas gaan beuken en soms kom je er doorheen, maar je kunt ook de weg onderlangs of binnendoor kiezen. Dat zou wel eens de echte revolutie binnen het leiderschap kunnen zijn. Een revolutie die zich al aan het voltrekken is, maar die niet met glasgerinkel gepaard gaat. Of zoals Alice Walker het zo pakkend heeft verwoord in haar boek In Search of Our Mothers’ Garden: ‘The real revolution is always concerned with the least glamorous stuff.’ Een revolutie die leidt tot transformatie van de wereld die gebruik maakt van het volledige potentieel van mensen, een revolutie die uitgaat van een wereldbeeld van verbinding en samenwerking. Jironet concentreert zich op vrouwen. Vrouwen kunnen een voorhoede vormen in deze ontwikkeling maar een dergelijke transformatie, en Jironet’s ideeën en aanpak over nieuw leiderschap, zijn voor iedereen te realiseren en voor iedereen van belang, dus ook voor mannen.
Dat is pas een bonus.

 

Nu ook in de Aletta (nu Atria) collectie:

Karin Jironet, De essentie van vrouwelijk leiderschap. Omgaan met de spanning tussen persoonlijke ontwikkeling en sociale rollen.
Het Financieele Dagblad/Uitgeverij Business Contact, Amsterdam 2010

Webdesign & development: www.silicium.nl